תאריך  שעה חושב לא חשוב  הודעה
1.09 - יום שלישי
15:30
16:45
16:45
17:00
23:30
חשוב
לא חשוב
לא חשוב
חשוב
- המאזן המסחרי (מרץ)
- מדד מנהלי הרכש המשוקלל (מרץ)
- מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (אפר')
- מדד התעסוקה במגזר הלא יצרני - ISM (אפר')
- מלאי נפט שבועי - API
31.08 - יום שני 17:00 חשוב  - הזמנות ממפעלים,חודשי (מרץ)
3.09 - יום חמישי 15:30 לא חשוב  - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
4.09 - יום שישי
15:30
15:30
15:30
15:30
חשוב
לא חשוב
סופר חשוב!
לא חשוב
- שכר ממוצע לשעת עבודה,חודשי (אפר')
- השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אפר')
- שיעור ההשתתפות בשוק העבודה (אפר')
- שיעור האבלטה (אפר')