23/04/2018
צפי לפתיחה חיובית כאשר בדקות אלו נסחרים החוזים העתידיים בעליות שערים קלות.

השבוע יפתח בסימן עונת הדוחות, כאשר היום לאחר נעילת המסחר תהיה זו חברת אלפאבית (גוגל) שתפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2018. גוגל צפויה לדווח על רווח של כ-$9.28 למניה, והכנסה של כ-24.3 מיליארד דולרים. היום לראשונה ולפי חוקי החשבונאות החדשים תפרסם גוגל את השקעותיה בנכסים לא משווקים (nonmarketable securities). כתוצאה מכך המשקיעים יוכלו ללמוד על מדיניות ההשקעה של גוגל בסטארטפים.

כאמור, עונת הדוחות ממשיכה - ואחת המניות שתרכז עניין היא מניית FTK של חברת Flotek.
החברה, שמקור עיסוקה העיקרי הוא כימיה, פירסמה את תוצאותיה ואכיזבה את המשקיעים.
החברה הודיעה על EBITDA שלילי לרבעון הראשון (שהוא בעצם הרווח לפני ריביות, מיסים, פחת והפחתות) ועל פספוס בשורת ההכנסה.
נכון לדקות אלו נסחרת מניית FTK בירידות שערים של כ-27%.


מניות נוספות שעשויות לרכז עניין
הודעות כלכליות


16:45 - ארה"ב - מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (אפר')
16:45 - ארה"ב - מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit
16:45 - ארה"ב - מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (אפר')
17:00 - ארה"ב - מכירות בתים קיימים (חודשי) (מרץ)
17:00 - ארה"ב - מכירות בתים קיימים (מרץ)