מי שמעוניין להבין באופן מעמיק מהו שוק ההון ואף להתחיל מסחר עצמאי בבורסה, מומלץ לו להירשם לקורס המקצועי באחת המכללות שבהן לומדים תחום מסקרן זה. חשוב מאד לא לפעול בתחום, ללא הכשרה מתאימה. נסקור כמה ממושגי היסוד של שוק ההון.

אופציה אמריקאית

הגדרה לאופציה של מניות האפשריות למימוש מהפקתה ועד מועד פקיעתה.

אפיק השקעה
גוון ההשקעה מתוך האפיקים האפשריים כמו אג"ח, תעודות סל, שווי סחורות, מניות אופציות ועוד.

אפיק סולידי
השקעה במניות שערכן עלול לעלות או לרדת במרווח קטן. אדם שלא מעוניין לקחת סיכונים, משקיע בניירות הערך הללו, כדי לא לאבד את ערך הונו.

אפיק לא סולידי
השקעה במניות שעלולה להיות תנודתיות רבה בערכן, בעליה מטאורית או לחילופין בהידרדרות משמעותית בערכה.

אופציית רכש (Call)
אפשרות לרכישת מניה בכמות מסוימת ובערך בסיסי עד תאריך המימוש שנקבע מראש.

אופציית מכר (Put)
אפשרות למכירת מספר קבוע של מניות של מדד מעוף במחיר שנקבע מראש ובמעד שתואם.

אגרת חוב ממשלתית
אגרת חוב שמשויכת לבנק ישראל. הנפקת אגרות חוב ממשלתיות מתבצעת במכרזים. לכל אגרת חוב קיים הערך שלה אופן ההצמדה ושיעור
הריבית שנקבעו מראש.

בורסה
זירת המסחר מתקיימת בבורסה המיועדת למסחר בניירות הערך. הסוחרים מעבירים פקודות רכישה או מכירה דרך התוכנה בשיטת הרצף. כל אדם על פי נקודת החשיבה שלו מבצע את הפעולות הנדרשות וכך נוצרות עסקאות בין הסוחרים השונים.

בורסה שלב פתיחה
על פי הוראות של מכירה וקניית ניירות הערך שניתנו טרם מועד הפתיחה הרשמי, נפתח המסחר בבורסה ונקבע שער לכל אחת מהמניות הנסחרות בה.

בורסה-שלב המסחר
שעות המסחר שבהן מתבצעות עסקאות רבות בין מוכרים לקונים שאינם מכירים בדרך כלל איש את רעהו. האחד מוכר והשני קונה.

בורסה – שלב נעילה
לקראת סגירת יום המסחר, קולטים את כל פקודות המכירה והקנייה שהוגשו. מכלול המידע מייצר את שערי הנעילה של כל אחת מהמניות. העדיפות הראשונה היא על פי הגבלת השער והעדיפות השנייה היא על פי זמן קבלת הפקודה.

גיוס הון
חברה המעוניינת להגדיל את הון המניות שלה לצורך העלאת השווי העסקי שלה, מגייסת הון על ידי הנפקת אגרות חוב מניות וכו',

הפסקת מסחר
הפסקה של כל הפעולות המסחריות בבורסה בהתאם להחלטת הנהלתה, מסיבות שונות ולפרקי זמן שעליהם יוחלט מראש.

זירת המסחר
אולם העסקאות המכיל עשרות מחשבים ועשרות ברוקרים המבצעים פעולות ממוחשבות בניירות הערך על פי החלטתם המסחרית.

ירידת ערך
השינוי בשווי המניה מעת הרכישה ועד עת המכירה.

פיזור סיכון
סוחר מחושב המשקיע את הונו בכמה אפיקים כדי שתנודות השוק לא יגרמו לו להפסד משמעותי בכל ערך הונו הכספי.

רווח/הפסד הון
התוצאה ממסחר במניות גוררת רווחים או הפסדים על פי טיב ההשקעה והשינויים בערכי המניה.

תנודתיות
השינוי בערך המניה מנקודת השפל ועד נקודת השיא בשווי המניה. קיימות מניה שהתנודתיות שבה היא מינורית ואחרות שהתנודתיות היא קוטבית על פי אירועים שונים הגורמים לכך.

תעודת סל
זהו נייר ערך העוקב אחר סחורות או מדדים בבורסות ברחבי העולם. כל אדם יכול לפדות את תעודת הסל ולקבל את התמורה בעדה בכל עת שיחפוץ בכך.