תאמינו או לא, דעתו של הצרכן יכולה להשפיע על השוק ולא במעט,הרי הצרכן הוא המנוע של השוק,הוא זה שקובע מה לעשות עם כספו ואיך לנהלו.

הוא זה שקובע אם עסק יצליח או יפול ע''י כך שמחליט איפה להוציא את כספו.

איך זה משפיע עלינו בתור סוחרים?
לשם כך יש מדד,שנקרא מדד אמון הצרכן.

אותו מדד מחשב בממוצע את אופטימיות או פסימיות הצרכן כדי שאנו נוכל לקבל תמונת מצב ברורה לגבי עתיד הכלכלה הקרוב.
המדד נקבע ע''י ועידה ייעדוית אשר מסתכלת על כל נתוני המאקרו ההכרחיים לצורך חישוב נתון זה.

הרעיון שעומד מאחורי המדד הוא פשוט: כאשר אנו מזהים עליה באופטימיות הצרכנים לגבי הכלכלה, צפויה להיות צמיחה. האופטימיות יוצרת נטייה לרכישת יותר מוצרים ושירותים, ובאותה המידה גם לכיוון ההפוך צפויה להיות האטה במשק כאשר יש זיהוי בפסימיות הצרכן.

השימוש העיקרי שסחור יכול לבצע במדד זה הוא מעקב אחר השוק שיכול להעניק אינדיקציה לגבי כיוון הפוזציות העתידות להפתח (שורט/לונג). במידה נוספת, סוחר אשר נמצא בתוך פוזיציה יכול להשתמש בנתון זה כדי לקבל רוח גבית או נורת אזהרה לגבי ההמשך.