מעוניין לסחור באופציות? השאר פרטים בטופס שמשמאל >>

מבין כלי מינוף הרבים שעומדים לרשותו של הסוחר המקצועי בוול סטריט, מעטים הם הכלים האפקטיבים כמו אופציות. חשבון האופציות מאפשר לכם להשיג של רמות מינוף שאותן לא תקבלו מאף ברוקר אחר, תוך שמירה על סיכון מוגדר מראש בטרם כניסה לעסקה. משום כך, באפשרותכם לסחור בהן מבלי לסכן יותר מהסכום אותו אתם מקציבים.

איך זה עובד?

הניחו שמציעים לכם לקנות את מניית ABC במחיר 100 דולר למניה, אך היא נסחרת ב-95 דולר בלבד? ודאי תסרבו מיד, כיוון שבעסקה זו תפסידו 5 דולר בוודאות . כעת חשבו על עסקה דומה, בה האופציה לקנות את המניה ב-100 דולרים שמורה לכם למשך 3 חודשים מיום העסקה, האם תקחו אותה?

התנאי להסכמתכם מחייב אתכם להאמין שבעוד 3 חודשים, עם פקיעת האופציה, תיסחר המניה ביותר מ-100 דולר. אם במהלך החודשים הללו תיסחר המניה במחיר 105 דולר, יעמוד שווי האופציה באותו מועד על 5 דולר.

כעת, אתם מסוגלים להבין את עוצמת המינוף; אם המחיר ששילמתם ברכישת האופציה הוא 1 דולר, ובמהלך החודשים עד לפקיעתה מכרתם אותה ב-5 דולר, התשואה שלכם בעסקה זו מסתכמת ב-400%. שימו לב שאינכם חייבים לחכות ליום הפקיעה המדוייק של האופציה בכדי למכור אותה. ניתן לעשות זאת בכל שלב עד ליום האחרון של הפקיעה.

גידור באמצעות אופציות

בניגוד לדימוי הספקולטיבי שקיים על אופציות בקרב סוחרים מתחילים, האופציות הן למעשה בעצם כלי יעיל במיוחד דווקא למזעור סיכונים. משקיעים נבונים רבים ומוכרים עושים שימוש באופציות לצורך לגידור תיק המניות מפני תנודות חדות ופתאומיות בשווקים. בכדי להבין מדוע גידור שכזה נעשה באמצעות אופציות, יש להבין כי מחיר האופציה נובע מקרבתה למחיר המניה.

בדוגמא הקודמת, הערכנו שמחיר האופציה הוא 1 דולר, כאשר המניה נסחרת במחיר 95. כעת דמיינו מצב שבו המניה נופלת עד לרמת ה-90 דולר. במקרה זה, הסיכוי של המניה להגיע ל-100 דולר עשוי להיות נמוך מאוד. באופן זה, אם המשקיע מעוניין לבצע עסקת שורט על המניה, ובמקביל להגן על עצמו מפניה עליה מעל רמת ה-100 דולר, באפשרותו לקנות את האופציה לרכישת המניות ב-100 דולר, וכך ההפסד מעסקת השורט יקוזז עם הרווח מהחזקת האופציה.

מסובך? השאר פרטים בטופס שמשמאל >>